Xây dựng nhà cao tầng

Xây dựng nhà ở dân dụng – Xây nhà cao tầng

Dự án xây dựng nhà ở cao tầng với mục đích cho thuê văn phòng làm việc với chủ đầu tư là công ty cổ phần đầu tư và phát triển Hồng Hà

Xây dựng nhà cao tầng

Dự án xây dựng nhà cao tầng cho thuê văn phòng làm việc

Date:2013
TÊN DỰ ÁN:Dự án thiết kế xây dựng nhà cao tầng
CHỦ ĐẦU TƯ:Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Hồng Hà
ĐỊA ĐIỂM:La Khê - Hà Đông