Xây dựng nhà dự án

Xây dựng nhà ở dân dụng – Nhà biệt thự dự án

Dự án xây dựng nhà biệt thự theo lô trực thuộc dự án xây dựng của Công ty cổ phần đầu tư Sông Đà

Xây dựng nhà dự án

Dự án xây dựng biệt thự nhà dự án

Date:2012
TÊN DỰ ÁN:Dự án thiết kế xây dựng nhà biệt thự dự án
CHỦ ĐẦU TƯ:Công ty cổ phần đầu tư sông Đà
ĐỊA ĐIỂM:Khu đô thị sông Đà