Thi công xây dựng tòa nhà Kyocera Mita-Việt Nam

Tư vấn thi công xây dựng tòa nhà Kyocera Mita-Việt Nam

Tư vấn thi công xây dựng đối với công trình tòa nhà Kyocera Mita-Việt Nam với các trang thiết bị hiện đại yêu cầu khắt khe từ chủ đầu tư là tập đoàn Kyocera Group từ xứ sở mặt trời Nhật Bản.

Thi công xây dựng tòa nhà Kyocera Mita-Việt Nam

Tư vấn thi công xây dựng tòa nhà Kyocera Mita Việt Nam

Date:2012
TÊN DỰ ÁN:Tư vấn thi công xây dựng Kyocera Mita Buiding (KMB-012J)
CHỦ ĐẦU TƯ:Kyocera Group
ĐỊA ĐIỂM:KCN Thăng Long II-tỉnh Hưng Yên