Tư vấn thi công xây dựng

Tư vấn giám sát thi công xây dựng tòa nhà Lạc Hồng Building

Dự án giám sát quá trình thi công xây dựng tòa nhà Lạc Hồng Building với chủ đầu tư là công ty cổ phần đầu tư Lạc Hồng. Chất lượng công trình được giám sát chặt chẽ với tiến độ thi công nhanh và bàn giao trước thời gian đã định.

Tư vấn thi công xây dựng

Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình Lạc Hồng Building

Date:2006
TÊN DỰ ÁN:Thi công xây dựng Lạc Hồng Building (TVLH85L)
CHỦ ĐẦU TƯ:Công ty cổ phần đầu tư Lạc Hồng
ĐỊA ĐIỂM:85 Lê Văn Lương - Hà Nội