thi công xây dựng trần thạch cao

Thi công xây dựng trần thạch cao Image Square Canon Inc

Thi công xây dựng trần thạch cao trưng bày sản phẩm Image Square của tập đoàn Canon Inc tại trung tâm thương mại Time City

thi công xây dựng trần thạch cao

Thi công xây dựng trần thạch cao trung tâm thương mại TimeCity

Date:2014
TÊN DỰ ÁN:Thi công xây dựng trần thạch cao Image Square
CHỦ ĐẦU TƯ:Canon Inc
ĐỊA ĐIỂM:Time City Minh Khai