Xây dựng nhà ở dân dụng

Dự án thiết kế xây dựng nhà ở kinh doanh khách sạn

Dự án thiết kế xây dựng nhà ở kinh doanh khách sạn cho gia đình anh Quang -Sóc Sơn

Xây dựng nhà ở dân dụng

Dự án xây dựng nhà ở kinh doanh khách sạn

Date:2014
TÊN DỰ ÁN:Dự án thiết kế xây dựng nhà ở kinh doanh
CHỦ ĐẦU TƯ:Gia đình anh Quang
ĐỊA ĐIỂM:Sóc Sơn - Hà Nội