xây dựng nhà ở dân dụng

Dự án thiết kế xây dựng nhà ở dân dụng – Xây dựng nhà ống

Dự án thiết kế xây dựng nhà ở dân dụng. Xây dựng nhà ống gia đình nhà chị Hằng với yêu cầu mặt bằng kinh doanh ở tầng 1

xây dựng nhà ở dân dụng

Dự án thiết kế xây dựng nhà ống

Date:2015
TÊN DỰ ÁN:Dự án thiết kế xây dựng nhà ống
CHỦ ĐẦU TƯ:Gia đình chị Hằng
ĐỊA ĐIỂM:Ngọa Long - Hà Nội